Euractiv.sk: Ceny poľnohospodárskych produktov zostanú stabilné

Poľnohospodársky sektor sa bude môcť oprieť o rastúci dopyt po biopalivách, ktorý bude aj naďalej predstavovať „najdynamickejší faktor“ celkového dopytu.

Prečítajte si celý článok tu

Bioenergy Site: Týždenne sa vyhodí šesť porcií nadbytočného jedla na jednu domácnosť

Veľká Británia každoročne vyhodí až 4.2 milión ton nadbytočného jedla. To zodpovedá šiestim porciám jedla týždenne na jednu priemernú rodinu. Nedávna britská štúdia Waste and Resource Action Programme skúma plytvanie jedlom a jeho dopad na životné prostredie, vodu a energiu, potrebných na výrobu.

Prečítajte si celý článok tu