Štúdia: Znižovanie emisií sa zaplatí samo

Vedci z Massachusettského technologického inštitútu skúmali pomer nákladov na znižovanie emisií CO2 z elektrární a dopravy a úsporami v zdravotníctve, ktoré vzniknú znížením výskytu chorôb zo znečisteného ovzdušia. Porovnali tri spôsoby dosiahnutia rovnakého objemu zníženia emisií v Spojených štátoch. Zistili, že úspory na výdavkoch na zdravotnú starostlivosť môžu byť v niektorých prípadoch aj viac ako 10-násobok nákladov na implementáciu enviro-politiky.

Prečítajte si celý článok tu

Európski farmári sa postavili za biopalivá

Združenie európskych farmárov COPA-COGECA zdôrazňuje dôležitú úlohu biopalív v EÚ. Nie je to o rozhodnutí sa medzi produkovaním potravín alebo biopalív. Biopalivá pomáhajú stabilizovať komoditné trhy a ceny, poskytujú bezpečnosť pre spotrebiteľov aj poľnohospodárov. Stabilný poľnohospodársky trh podporuje nové investície, zvyšuje produktivitu potravín, krmív a biopalív a podporuje rozvoj vidieka.

Prečítajte si celý článok tu