Biopalivá znižujú ceny benzínu

BRATISLAVA, 30.4.2014 - Ceny bioetanolu v Európe dosiahli za posledné 3 mesiace historické minimum. Bioetanol, používaný v doprave, je momentálne lacnejší ako benzín. Nižšie ceny bioetanolu v porovnaní s cenou benzínu vyvracajú mylný názor, že primiešavanie biopalív zdražuje ceny pohonných hmôt.

Prečítajte si celý článok tu

Euractiv.sk: Zelená energia dáva prácu 1,2 miliónu Európanov

V otázke rastu zamestnanosti sa ako perspektívny sektor ukazuje odvetvie obnoviteľných zdrojov. V roku 2013 narástli pracovné miesta o 14 %. V sektore obnoviteľnej energie je na svete zamestnaných asi 6,5 milióna ľudí, v EÚ, vrátane Slovenska, 1,2 milióna. Zamestnanosť sa zvýšila aj pri tekutých biopalivách, bioplyne a geotermálnej energii. Využívanie obnoviteľných zdrojov znižuje emisie skleníkových plynov a tiež znižuje energetickú závislosť krajín od dovozu.

Prečítajte si celý článok tu