oPeniazoch.sk: Obyvatelia Slovenska vnímajú rozvoj obnoviteľných zdrojov pozitívne

80% z 2500 respondentov z krajín V4 je presvedčených, že rozvoj obnoviteľných zdrojov energie povedie k zníženiu závislosti od dovozov energetických surovín z krajín mimo EÚ. Na Slovensku súhlasí 3/4 opýtaných. Až 86% ľudí na Slovensku si myslí, že by sa štáty EÚ mali dohodnúť na spoločnom a záväznom vyššom cieli pre obnoviteľné zdroje energie.

Prečítajte si celý článok tu