AKTUÁLNE

Stanovisko biopalivárov k palmovému oleju na biopalivá

V pravidelných cykloch sa v slovenských médiách objavujú správy, prebraté spravidla z českých portálov o zvyšujúcom sa dopyte po palmovom oleji na výrobu biopalív. Toto je stanovisko Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Otovrené štatistiky a čísla, dokumentujúce reálne používanie palmového oleja v biopalivovom priemysle.

Prečítajte si celý článok tu

Biofuels Digest: Štúdia odhalila, že úspory emisií z kukuričného etanolu sa rapídne zvyšujú

Model nepriameho využívania pôdy celé roky tvrdil, že vyššie ceny obilia povedú k nekontrolovateľným zmenám na pôde, ktoré môžu vyústiť do masívneho úbytku Amazonského pralesa. Nová štúdia potvrdzuje opak - poľnohospodári na celom svete reagovali na zvýšenie cien úrody efektívnejším využitím dostupnej pôdy, a nie ďalším rozširovaním poľnohospodárskej pôdy.

Prečítajte si celý článok tu

Energie-portal.sk: Zdanenie "otepľujúcich" potravín by mohlo ročne zachrániť pol milióna ľudí

Štvrtina celkových emisií skleníkových plynov pochádza z výroby potravín, hlavným zdrojom je chov dobytka. Zdanením emisií skleníkových plynov z výroby potravín by sa dalo predísť vzniku asi takého množstva emisií, aké v súčasnosti globálne produkuje letectvo. Zdravšie stravovanie by mohlo zachrániť životy pol milióna ľudí, ktorí ročne zomrú na chronické ochorenia.

Prečítajte si celý článok tu

Roľnícke noviny.sk: Prínos agrolesníctva pre klímu

Efektívne využívanie pôdy, pri ktorom sú stromy pestované spolu s poľnohospodárskymi plodinami a s chovom dobytka, je esenciálnou zložkou prechodu k udržateľnému poľnohospodárstvu," povedal José Graziano da Silva, generálny riaditeľ FAO (Food and Agriculture Organization, OSN). Agrolesníctvo, je príkladom toho, ako môže poľnohospodársky sektor prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Tri generácie biopalív

Biopalivá I. generácie sa dajú pripraviť z cukornatých plodín (cukrová repa, cukrová trstina), zo škrobnatých plodín (zemiaky, obilniny) a z olejnatých plodín a živočíšnych tukov (repka, sója, slnečnica, palma olejová, bravčový tuk).

Ďalším variantom zdrojov pre biopalivá sú tzv. lignocelulózové suroviny, presnejšie drevo, odpad z lesa, lístie, kôra, slama. Tieto biopalivá sú známe ako II. generácia. Do III. generácie biopalív radíme tie, ktoré sa budú v budúcnosti vyrábať z morských rias, alebo zo siníc.

viac o troch generáciach biopalív