AKTUÁLNE

Európsky priemysel proti návrhu odstrániť ochranu EÚ pred neférovými obchodnými tokmi z Argentíny a Indonézie

 

Tlačové vyhlásenie European Biodiesel Board: Členské štáty majú rozhodnúť o návrhu Komisie na radikálne zníženie antidumpingových ciel na dovoz bionafty z Argentíny a Indonézie. Výrobcovia bionafty varujú pred dramatickým vplyvom, ktoré toto rozhodnutie môže mať na 120 tisíc pracovných miest. V prípade schválenia by súčasný návrh EK ukončil výrobu európskej bionafty.

 

Prečítajte si celý článok tu

Energia.sk: Odvetvie OZE by mohlo v roku 2030 zamestnávať až 24 miliónov ľudí

Od roku 2012 sa počet ľudí pracujúcich celosvetovo v odvetví obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zdvojnásobil na takmer 10 miliónov. Pestovanie plodín pre výrobu kvapalných biopalív, tuhej biomasy a bioplynu významne prispelo k 2,74 mil. pracovných miest v týchto segmentoch obnoviteľných zdrojov. Uvádza to Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu IRENA.

Prečítajte si celý článok tu

24hod.sk: Využívanie pokročilých biopalív v motorových palivách sa má urýchliť

Cieľom schválenej novely je urýchliť využívanie biopalív druhej generácie, využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. Tieto biopalivá zaručujú vysoké úspory emisií CO2 s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a nesúťažia priamo o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s potravinami a krmivom.

Prečítajte si celý článok tu

Stanovisko biopalivárov k palmovému oleju na biopalivá

V pravidelných cykloch sa v slovenských médiách objavujú správy, prebraté spravidla z českých portálov o zvyšujúcom sa dopyte po palmovom oleji na výrobu biopalív. Tu je stanovisko Združenia pre výrobu a využitie biopalív: štatistiky a čísla, dokumentujúce používanie palmového oleja v biopalivovom priemysle.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Tri generácie biopalív

Biopalivá I. generácie sa dajú pripraviť z cukornatých plodín (cukrová repa, cukrová trstina), zo škrobnatých plodín (zemiaky, obilniny) a z olejnatých plodín a živočíšnych tukov (repka, sója, slnečnica, palma olejová, bravčový tuk).

Ďalším variantom zdrojov pre biopalivá sú tzv. lignocelulózové suroviny, presnejšie drevo, odpad z lesa, lístie, kôra, slama. Tieto biopalivá sú známe ako II. generácia. Do III. generácie biopalív radíme tie, ktoré sa budú v budúcnosti vyrábať z morských rias, alebo zo siníc.

viac o troch generáciach biopalív