AKTUÁLNE

Euractiv.sk: Dieselgate, biopalivá, elektromobilita. Kľukaté cesty Únie k čistejšej doprave

Celosvetovo tvorí doprava až štvrtinu emisií skleníkových plynov, v EÚ štvrtinu. EÚ si predsavzala zvýšiť podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe. V tejto oblasti platí sektorový cieľ, ktorým je v doprave 10 % do roku 2020 a ktorý umožňujú realizovať najmä biopalivá.

Chronologický prehľad emisných politík od roku 2007.

Prečítajte si celý článok tu

SME.sk: Náhodou objavili spôsob, ako zachrániť planétu

Jediné, čo by nás mohlo zachrániť pred nebezpečnými hodnotami v atmosfére, je premena CO2 na užitočné látky. Doslova by sme tak zachránili svet. Vedcom sa podarilo nájsť proces, ktorý to zvládne len s jedným katalyzátorom. S napätím zhruba 1,2 voltu premenil katalyzátor roztok CO2 s vodou na 63% etanol, ktorý sa používa ako užitočné a vysoko hodnotné ekologické palivo pre spaľovacie motory.

Prečítajte si celý článok tu

Energie-portal.sk: Elektromobily v EÚ podstatne zvýšia spotrebu energie. Výsledkom môže byť viac znečistenia

Nová štúdia Európskej environemntálnej agentúry upozorňuje, že boom elektromobilty v EÚ do roku 2050 zásadne zvýši dopyt po energií. Ak nebude rozvoj OZE prebiehať podobne dynamicky, znečisťovanie sa môže sčasti len presunúť z miest a ciest do elektrární.

Prečítajte si celý článok tu

Euractiv.sk: Ako znížiť emisie v doprave? Elektrinou, biopalivami aj hydrogénom

Sektor dopravy predstavuje 30 percent svetovej spotreby energie. Tento sektor má zároveň najnižší podiel obnoviteľných zdrojov, hoci predstavuje až 25 percent svetových emisií s perspektívou nárastu o tretinu do roku 2030. Analýza IRENA navrhuje tri ciele, na ktoré by sa mali sústrediť aktéri v doprave.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Čo sú biopalivá?

Biopalivá patria k obnoviteľným zdrojom energie. Delíme ich na tuhé, kvapalné a plynné. Medzi tuhé biopalivá zaraďujeme polená, štiepku, brikety, pelety, piliny, slamu a seno. Plynné biopalivá sú bioplyn (metán), drevoplyn a  vodík vyrobený štiepením uhľovodíkového biopaliva.

Kvapalné biopalivá našli uplatnenie v doprave - primiešavajú sa do tradičných fosílnych palív – čiže do benzínu a nafty. V rôznych krajinách EÚ sú primiešavané v odlišných pomeroch. Medzi kvapalné biopalivá zaraďujeme bioetanol, MTBE, ETBE, rastlinné oleje a bionaftu.

viac o výrobe a použití biopalív