AKTUÁLNE

Biopalivá sú potrebné - emisie v doprave dramaticky rastú

Dopady klimatických zmien sú žiaľ našou každodennou realitou. Jednu tretinu emisií z dopravy vyprodukuje nákladná a autobusová doprava (až 45 % na Slovensku). Podľa Európskej environmentálnej agentúry pri súčasnom rastovom trende emisií skleníkových plynov nie je  doprava schopná splniť klimatické záväzky z Parížskej dohody. Ambíciou tejto dohody bolo zaviazať štáty k spoločnému postupu a efektívnym krokom proti klimatickým zmenám. V doprave by sa mali začať využívať všetky dostupné alternatívy a teda aj väčší podiel obnoviteľných zdrojov energie - biopalív. Zabezpečujú až 70 % úsporu emisií v porovnaní s fosílnymi palivami. Viac o tejto téme píše Euractiv.sk.

Prečítajte si celý článok tu

Elektromobily sú menej ekologické ako naftové autá, tvrdí štúdia

Nemeckí vedci spochybnili ekologickosť elektromobilov. Podľa novej štúdie pomáhajú životnému prostrediu len na papieri a v skutočnosti sú škodlivejšie než autá s dieslovými motormi. Správu zverejnenú v stredu vypracoval profesor fyziky na Kolínskej univerzite Christoph Buchal a jeho kolegovia z ekonomického inštitútu Ifo Hans-Dieter Karl a Hans-Werner Sinn. Pokiaľ sa zoberú do úvahy emisie oxidu uhličitého (CO2) vyprodukované pri výrobe batérií a pri výrobe elektriny v Nemecku, elektromobily zaťažujú ovzdušie o 11 % až 28 % viac ako dieslové autá.

Prečítajte si celý článok tu

Stredná Európa chce klímu a farmárov zachrániť miestnymi biopalivami

Slovensko, Poľsko a Česko podpísali spoločnú deklaráciu o dekarbonizácii európskej dopravy pomocou lokálne vyrábaných zelených biopalív. Okrem klímy to podľa nich pomôže aj vidieku. Cesta k naplneniu európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch vedie cez výrobu biopalív z poľnohospodárskych plodín. V deklarácii [tu], ktorú podpísali 15. apríla v Luxemburgu, to tvrdia ministri poľnohospodárstva z Česka, Poľska a Slovenska. Praha, Varšava a Bratislava považujú biopalivá z plodín za užitočné najmä v oblasti dopravy.

Prečítajte si celý článok tu

PKS víta podpísanie ministerskej deklarácie

Potravinárska komora Slovenska víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej Republiky  k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu. „Naša Deklarácia práve takéto synergické riešenie podporuje. Európsky agrosektor jedinečným spôsobom prispieva k znižovaniu emisií množstvom existujúcich opatrení. Prostredníctvom trvalo udržateľnej produkcie surovín podporuje výrobu a plošné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií, ako napríklad biopalív," zakončila ministerka Gabriela Matečná.

Prečítajte si celý článok tu

Naše ciele

Na pôde EÚ prebehli v apríli 2015 revízie pravidiel biopalivového priemyslu.
V najbližších mesiacoch vstúpi v Európskej únii do platnosti smernica, že do roku 2020 má byť v spotrebovaných motorových palivách (benzíne a nafte) v doprave primiešaných 7% biopalivovej zložky prvej generácie a zvyšné 3% z druhogeneračných biopalív a zelenej obnoviteľnej elektriny.


Chceme seriózne diskutovať o biopalivách, o ich výhodách, ale aj nevýhodách a perspektívach. Chceme prinášať novinky, zaujímavosti i legislatívne podnety, zvýšiť informovanosť a hľadať optimálne riešenia.


Vo výrobe biopalív prvej generácie vidíme veľký prínos, v druhej generácii biopalív zas veľký potenciál.

Tri generácie biopalív

Biopalivá I. generácie sa dajú pripraviť z cukornatých plodín (cukrová repa, cukrová trstina), zo škrobnatých plodín (zemiaky, obilniny) a z olejnatých plodín a živočíšnych tukov (repka, sója, slnečnica, palma olejová, bravčový tuk).

Ďalším variantom zdrojov pre biopalivá sú tzv. lignocelulózové suroviny, presnejšie drevo, odpad z lesa, lístie, kôra, slama. Tieto biopalivá sú známe ako II. generácia. Do III. generácie biopalív radíme tie, ktoré sa budú v budúcnosti vyrábať z morských rias, alebo zo siníc.

viac o troch generáciach biopalív