Naše ciele

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) má záujem:

1. Seriózne diskutovať
O biopalivách, ich výhodách i nevýhodách, mýtoch a pravdách.

2. Prinášať aktuality
O biopalivách, aktuálnom dianí, technológiách, zmenách v legislatíve, ale tiež o zaujímavostiach, trendoch, svetových odborných výskumoch.

3. Zvýšiť informovanosť
Nebudeme nikomu vnucovať názor, že biopalivá sú eko, najlepšie, a že spasia svet. Biopalivá sú trvalo obnoviteľným zdrojom energie, ktorý má produkty z ropy vhodne dopĺňať. Chceme ponúknuť  čo najširšie spektrum objektívnych informácií  najmä o kvapalných biopalivách, pretože sa s nimi  stretáva každý z nás. Biozložky sa primiešavajú do každého litra benzínu i nafty.

4. Hľadať optimálne riešenia

Na pôde EÚ kontinuálne prebiehajú diskusie o podobu pravidiel biopalivového priemyslu. Nečakaná zmena pravidiel počas ich platnosti však nie je dobrým spôsobom pre existenciu a rozvoj biopalivového priemyslu.

Až do implementácie nových nariadení platí v Európskej únii smernica, že do roku 2020 musí byť v spotrebovaných motorových palivách 10% energie vo forme biopalivovej zložky.

V apríli 2015 prebehla na pôde Európskej únie revízia smerníc. Europarlament znížil záväzný strop pre konvenčné biopalivá, teda palivá vyrábané z poľnohospodárskych plodín, v celkovom objeme spotrebovaných motorových palív z pôvodných 10 % na 7 %. Zvyšné 3 % by si mali podeliť druhogeneračné biopalivá z odpadových surovín alebo obnoviteľná elektrina v doprave.

Z hľadiska naplnenia emisných cieľov by bolo optimálne mať aspoň 8% mandát, kým sú pokročilé biopalivá v štádiu výskumu a dokiaľ nie sú zavedené do praxe tak, aby mohli nahradiť časť prvej generácie.

Radikálne utlmenie výroby a spotreby biopalív prvej generácie  by nebolo dobré pre slovenský, ani európsky poľnohospodársky sektor. Biopalivá prvej generácie dnes na Slovensku dávajú prácu približne 2 000  ľuďom. Na pestovanie energetických plodín sa využíva pôda, ktorá by inak ležala ladom.

Sme otvorení myšlienke vývoja a výroby biopalív druhej generácie, veď už dnes sa spracúvajú použité kuchynské oleje  a živočíšne tuky,  ktoré sú aj podľa navrhovanej úpravy smerníc surovinami na výrobu druhej generácie biopalív. Obe generácie biopalív majú svoje výhody a rozširujú množinu obnoviteľných zdrojov energie.