Zamestnanosť

Hlavným efektom biopalív v oblasti zamestnanosti je sekundárna zamestnanosť v poľnohospodárstve. Podľa štúdie Maďarskej akadémie vied len jeden závod na výrobu bioetanolu na seba  v podmienkach krajín V4 viaže 800 pracovných miest v poľnohospodárstve. Biopalivový sektor na Slovensku viaže na seba vyše 1 500 pracovných miest.

Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje (IRENA), ktorá momentálne združuje členov zo 131 krajín vrátane Slovenska, dosiahla zamestnanosť v máji 2014 v tomto odvetví úroveň 6,5 milióna priamych a nepriamych pracovných miest. V Európskej únii 1,2 milióna pracovných miest. Ako hovorí riaditeľ agentúry IRENA, tento sektor potvrdzuje, že už viac nejde o okrajový segment. Odvetvie obnoviteľných zdrojov sa celosvetovo stáva významným zamestnávateľom.

Viac o aktuálnom náraste zamestnanosti v segmente

V EÚ bolo do vybudovania biopalivového priemyslu investovaných 14 miliárd eur a vytvorených vyše 50-tisíc primárnych pracovných miest, na Slovensku bolo investovaných približne 140 miliónov eur. V etanolovom sektore v EU boli nedávno urobené  nové investičné rozhodnutia vo výške približne jednej miliardy eur. Bruselská organizácia združujúca farmárov celej EÚ - Copa Cogeca - vo svojej správe uvádza, že európski farmári i celý priemysel investovali do biopalív nemalé prostriedky a ak by sa tento sektor prestal rozvíjať, ohrozilo by to až 220 000 pracovných miest prevažne vo vidieckych oblastiach EÚ. Preto je dôležité zachovať výrobu biopalív I. generácie paralelne s rozvojom biopalív II. generácie.

Viac o tvorbe pracovných miest vďaka biopalivám si prečítajte TU

Zdroj: ePure.org