Štúdie

Spoločný strednodobý poľnohospodársky výhľad pre roky 2018-2027

 • OECD a FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, Food and Agriculture Organization/FAO) zverejni 3.júla 2018 prognózy rastu poľnohospodárskej produkcie s posúdením očakávaného vývoja globálnych komodít a obchodu s potravinami.
 • Publikácia zdôrazňuje, že obchod s poľnohospodárskymi výrobkami hrá kľúčovú úlohu pri podpore potravinovej bezpečnosti.
 • Dopyt po obilninách a rastlinných olejoch pre výrobu biopalív neočakáva výrazné zmeny počas najbližších 10 rokov, v porovnaní s posledným desaťročím, kedy expanzia biopalív viedla k dopytu po dodatočných viac ako 120 miliónoch ton obilnín, najmä kukurice. S existujúcimi politikami v rozvinutých krajinách, ktoré nepodporujú rozšírenie biopalív, väčšina rastu dopytu príde z rozvíjajúcich sa krajín, ktoré prijali politiky na ich podporu. Očakáva sa, že porastie najmä využitie cukrovej trstiny pre výrobu biopalív. Stiahnite si PDF dokument OECD‑FAO Agricultural Outlook 2018‑2027 (angličtina)

 

Asociácia EÚ výrobcov bioetanolu ePURE – Výročná správa a štatistiky 2016

 • Priame úspory skleníkových plynov (GHG), vďaka bioetanolu vyprodukovanému v EÚ, stúpli v porovnaní s fosílnymi palivami o 59% v roku 2014 a o 64% v roku 2015, čo predstavuje nárast o 8,5%. Vyplýva to zo štatistík zverejnených európskou asociáciou European renewable ethanol association (ePURE), ktoré posúdila švajčiarska nezávislá auditorská spoločnosť Copartner.
 • Dobrá správa je, že 99% všetkých plodín a zvyškov rastlín na výrobu bioetanolu v 2015 bolo vypestovaných v Európe. Stiahnite si výročnú správu (v EN)

Utrechtská štúdia o prevencii ILUC

 • Vedecká štúdia Utrechtskej Univerzity tvrdí, že Krajiny EÚ môžu zvýšiť výrobu biopalív iba s minimálnym dopadom na životné prostredie. Faktoru ILUC (indirect land using change) sa dá zabrániť, ak sa budú biopalivá produkovať na nedostatočne využívaných pôdach. Vedci svoje tvrdenia overili na prípadoch Poľska, Maďarska, Rumunska a Indonézii. Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Štúdia o zaberaní pôdy na pestovanie a výrobu biopalív pre EU

 • Združenie európskych výrobcov etanolovej prímesi do palív, ePURE, zverejnila v októbri 2013 štúdiu o zaberaní pôdy na pestovanie surovín pre výrobu biopalív v EU. Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Úloha biopalív po roku 2020

 • Štúdia britskej poradenskej spoločnosti v oblasti energetiky Element Energy, september 2013. Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Správa o trhu s biopalivami druhej generácie

 • Americká štúdia skupiny Environmental Entrepreneurs týkajúca sa výziev tohto odvetvia do roku 2016. Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Štúdia o ILUC

 • Vypracovaná v spolupráci s Univerzitou v Illinois, EBB (European Biodiesel Board) Fediol a Európskou asociáciou pestovateľov olejnín, august 2013  Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Biopalivá a potravinová bezpečnosť, riziká a príležitosti

 • Štúdia nezávislej poradenskej firmy v oblasti energetiky ECOFYS o biopalivách a potravinovej bezpečnosti, august 2013   Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Kontrola faktov o dotáciách na biopalivá

 • Štúdia Fact check on biofuel subsidies, v ktorej ECOFYS odhalil chybné výpočty dotácií na biopalivá, t.j. že v skutočnosti sú oveľa menšie ako sa uvádzalo  Stiahnite si PDF (angličtina)

 

Správa Svetovej banky (2013)

 

Ročenka biopalív EÚ 27 (2012)

 

Stanovisko európskych farmárov zo združenia Copa Cogeca k biopalivám

 

Správa o bioetanole: palivo budúcnosti (2011)

 

Biopalivá druhej generácie – stav a perspektívy (2010)

 

Správa Svetovej banky (2010)

 

Biopalivá druhej generácie – stav a perspektívy (2010)

 

Vývoj biopalív v Európskej únii rozdelený podľa členských štátov

 

Pracovný plán pre obnoviteľné zdroje energie

 

Financovanie obnoviteľných zdrojov energie na európskom energetickom trhu

 

Dopad politiky obnoviteľných zdrojov energie na hospodársky rast a zamestnanosť v EÚ

 

Energetická bezpečnosť

 • Svetovú ekonomiku poháňa najmä ropa a zemný plyn, Európska únia nie je žiadnou výnimkou. Tieto fosílne palivá však spôsobujú nielen environmentálne problémy, ale sú aj hrozbou pre energetickú bezpečnosť.
  Prečítajte si viac (angličtina)

 

Prístup EÚ k biopalivám

 • EÚ podporuje produkciu biopalív. Pozitíva vidí najmä v šetrnejšom prístupe k životnému prostrediu, vo  zvyšovaní energetickej bezpečnosti, tvorbe pracovných miest a v hospodárskom raste.
  Prečítajte si viac (angličtina)
 • Bioetanol nielen ako palivo, ale aj ako súčasť potravinového reťazca
  Veľa ľudí sa mylne domnieva, že továreň na biopalivá produkuje výhradne etylalkohol na palivové účely. V skutočnosti však produkuje aj krmivo pre hospodárske zvieratá.
  Prečítajte si viac (angličtina)

 

Zamestnanosť a hospodársky rast

 • Bioetanol je dobrou správou nielen pre životné prostredie, ale aj pre európsku ekonomiku. Tento sektor vytvára tisícky pracovných miest, podporuje hospodársky rast, technologické inovácie a regeneráciu vidieckych oblastí.
  Prečítajte si viac (angličtina)