Česko

V Českej republike využívanie biopalív neustále narastá. Momentálne sa do všetkých palív primiešava určité percento biozložky, konkrétne necelých 5% bioetanolu do benzínu a necelých 7% metylesteru repkového oleja do nafty.  Českou špecialitou je tzv. SMN (směsná motorová nafta), ktorá obsahuje minimálne 30% bionafty (MERO) a sadzba jej spotrebnej dane je znížená o cca 30%. Natankovať ju môžu všetky moderné autá s dieslovými motormi pod názvami SMN 30, Ekodiesel, Biodiesel a Setadiesel. Na trhu je aj čistá bionafta, zvaná B100, ktorá má nulovú sadzbu spotrebnej dane. Čoraz populárnejšie je u našich západných susedov aj palivo E85 (85% metanolu a 15% Natural 95). Pri tomto palive sa zdaňuje iba jeho fosílna zložka, takže je lacnejšie ako klasický benzín. V roku 2011 predstavovala úľava na spotrebných daniach až 1,068 milióna českých korún, na trh bolo vo forme prímesi do benzínu dodaných 94-tisíc ton bioetanolu a 271-tisíc ton FAME/MERO vo forme prímesi do nafty.