Kvapalné biopalivá

Bioetanol

Bioetanol bol jedným z prvých palív, ktoré sa využívalo v automobilových motoroch vôbec. Vo väčšej miere sa využíval počas druhej svetovej vojny v Nemecku, Brazílii, na Filipínach a v Spojených Štátoch. V povojnovom období sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými, preto došlo k útlmu bioetanolu. Vďaka výkyvom ropnej komodity však produkcia bioetanolu v posledných desaťročiach opäť stúpa. Bioetanol je etanol vyrobený z obnoviteľných surovín, ktorý sa používa ako pohonná hmota. Vyrába sa alkoholovým kvasením z biomasy, ťažiskovými surovinami sú rastliny s väčším obsahom škrobu (kukurica, obilie, zemiaky) a sacharidov (cukrová trstina alebo cukrová repa). Pri jeho výrobe vzniká ako vedľajší produkt DDGS, ktoré sa používa ako kvalitné krmivo. Bioetanol alebo jeho deriváty sa v súčasnosti využívajú ako 5-10% prímes do konvenčných palív, vďaka čomu sa znižujú náklady na výrobu paliva, zvyšuje sa jeho oktánové číslo a znižuje sa množstvo emisií CO2.

Výhody

 • pre jeho výrobu existuje široký potenciál vstupných surovín
 • podporuje domácich poľnohospodárov
 • umožňuje vyššiu účinnosť spaľovania v motore
 • je chemicky podobný benzínu a tým je využiteľný v automobiloch bez potreby úpravy motora
 • pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
 • energetická istota - znižuje závislosť krajiny od ropy


ETBE

Etyl-terc-butyl-éter (ETBE) sa používa ako oxidačná prísada do benzínu, pričom zvyšuje jeho oktánové číslo (118 ETBE). V praxi to znamená zvýšenie účinnosti spaľovania motora. ETBE sa vyrába reakciou etanolu s iso-buténom za prítomnosti kyslého katalyzátora a vyššej teploty, je to palivo vyrobené na báze biometanolu.

Výhody

 • znižuje tvorbu CO₂ a emisií výfukových plynov
 • má vyššiu výhrevnosť a nižší tlak pár
 • je lepšie miešateľný s benzínom za tvorby stabilnej zmesi


Rastlinné oleje

Získavajú sa z olejnatých semien, hlavne repky olejnej, prípadne slnečnice, ale môže byť použitý aj sójový či palmový olej. Olejnaté semeno sa v prvej fáze podrobí lisovaniu, počas ktorého sa z neho vylisuje približne 20 % oleja, ktorý sa po degumingu (odslizení, odstránení fosforu a vypratí vo vode), fyzikálnej rafinácii, filtrovaní a vysušení používa ako základná surovina na výrobu metylesteru repkového oleja (MERO), čiže bionafty.

Výhody

 • rastlinné oleje patria k najlacnejším biopalivám
 • majú vysokú regionálnu hodnotu, čo je výhodou najmä pre rozvoj vidieka
 • sú jednoduchou a dostupnou formou kvapalných palív


Biodiesel (bionafta)

Je vyrobený na 100%-nej báze rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a pri výrobe neboli použité žiadne fosílne zložky. Základnou surovinou je rastlinný olej - slnečnicový, sójový, repkový, palmový, ako aj iné rastlinné oleje (čisté, alebo prepálené oleje z domácností, alebo z reštauračných zariadení), prípadne živočíšny tuk. Najčastejším technologickým procesom výroby biodieslu je transesterifikácia esterov  mastných kyselín, ktoré sú prítomné v rastlinných olejoch alebo živočíšnych tukoch.

Výhody

 • pri spaľovacom procese lepšie horí, čím znižuje
  emisie unikajúce do ovzdušia
 • má vysokú mazaciu schopnosť, čím znižuje
  opotrebenie motora
 • je ľahko skladovateľný jeho prípadný únik do vody
  nespôsobí mikrobiologické zaťaženie a je neškodný pre ryby
 • rýchlo degraduje v pôde a nespôsobuje
  jej znečistenie