03 Inovatívny medzinárodný projekt Enviral, a.s. z oblasti biotechnológií už odštartoval | Biopalivá - všetko o kvapalných biopalivách

Inovatívny medzinárodný projekt Enviral, a.s. z oblasti biotechnológií už odštartoval

Zástupcovia oddelení Oddelenie výskumu a vývoja (R&D) a Oddelenie Európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa zúčastnili úvodného "Kick-off" meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme, konaného v dňoch 14. a 15. júna 2018.

Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív".Konzorcium tvoria okrem ENVIRAL, a.s. aj výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Iniciátorom tohto projektu bola DSR spoločnosti Enviral, a.s., ktorá pripravila počas leta 2017 projektový zámer a zostavila konzorcium. Hodnotitelia z Európskej komisie (EK) po dôkladnom posúdení udelili projektu výborné hodnotenie (14,5 bodu z 15 možných) a projekt sa kvalifikoval na financovanie.

Celkový rozpočet projektu je 7,2 milióna eur a je financovaný z Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), ktorá poskytne na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 4,3 milióna eur. Projekt odštartoval svoju realizáciu dňa 1.6.2018 a bude prebiehať počas nasledujúcich 42 mesiacov. Vo finálnej fáze realizácie by mala byť vyvinutá technológia a pilotná jednotka na separáciu biologicky aktívnych látok a proteínov z vedľajších produktov výroby v spoločnostiach ENVIRAL, a.s. a Poľnoservis, a.s. Tieto látky sa budú ďalej využívať ako zložky potravín, kozmetických prípravkov a tzv. „zelených" chemikálií.

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

Foto: ENVIRAL, a.s.