Download

Najväčšie biopalivárske závody na Slovensku – firmy Enviral, Meroco a Poľnoservis v Leopoldove.

 

BIOPALIVOVÝ HOLDING
Závody na výrobu biopalív v Leopoldove. V popredí Enviral, kde sa vyrába bioetanol.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

ENVIRAL
Silá na uskladnenie zásob kukurice.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Závod Enviral. Kukuričné zrno prichádza zo sila na spracovanie.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Hydrolýza a fermentácia. Kukurica zmiešaná s vodou začína kvasiť na etanol.

 

V laboratóriách sa nonstop testuje kvalita vzoriek.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Vzorky kukurice, číreho bioetanolu a DDGS – krmiva pre dobytok, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výroby. Plodiny na biopalivá sa v procese výroby spracujú takmer úplne bezo zvyšku.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Celú výrobu riadia ľudia vo velíne pomocou počítačov. Priamo vo výrobných halách sa pohybuje minimum zamestnancov.

 

Mlyn na kukuričné zrno.

 

Odparka. Zbytok kukurice oddelený od liehu sa opäť zmieša s vodou, ktorá sa odparí a zmes putuje naspäť do výroby, alebo do čističky odpadových vôd.

 

Čistička odpadových vôd. Zachytený kal slúži na výrobu bioplynu – ďalší zdroj energie. Posledné zvyšky z výroby putujú do veže – IC reaktora, kde sa rozložia pomocou baktérií. Do vody sa nedostane žiaden odpad.

 

Odstredivka. Kukuričná zmes sa zbaví posledných zvyškov vody.

 

Sušiareň kukuričných výpalkov. Zo zvyškov kukurice sa vyrába výživné krmivo pre dobytok DDGS.

 

Krmivo DDGS v kamiónoch putuje k odberateľom.

 

Sklad hotového bioetanolu.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

POĽNOSERVIS

Kvitnúca repka olejná. Zo semien sa lisuje repkový olej, určený na výrobu biodieslu.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Poľnoservis. Silá na uskladnenie repky.

 

Príjem a vzorkovanie repkového semena.

 

Srdce prevádzky – lis na spracovanie semien repky.Pred lisovaním sa semená ohrejú vo valcoch.


Semená sa zbavia obalu – repkových vločiek.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Z čistých semien pod tlakom vyteká repkový olej.

 

Vylisovaná repková hmota.


Z lisu tečie čistý repkový olej, ktorý môžete s pokojom ochutnať. Bio-olej na biopalivá. Na výrobu 6 ton oleja sa spotrebuje iba 300 litrov vody, ktorá sa vracia späť do výroby.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Proces výroby riadený počítačmi z velína.

 

MEROCO
Repkový olej putuje do závodu MEROCO na ďalšie spracovanie.

Obrázok vo veľkom rozlíšení

 

Deguming - odstránenie lecitínu z oleja.

 

Výmenníky a odstredivky, v ktorých prebieha spracovanie repkového oleja na biodiesel. Pri výrobe biodieslu (bionafty) sa nespotrebuje ani liter vody.

 

Hotový biodiesel, označovaný skratkou FAME.

Obrázok vo veľkom rozlíšení