O ZVVB

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) je občianske združenie, ktoré pôsobí od roku 1999 a jeho základným cieľom je koordinovať činnosť a chrániť práva a záujmy svojich členov -  slovenských výrobcov a odberateľov biopalív. Združenie podporuje osvetu v oblasti biopalív, aktivity v oblasti životného prostredia, a to najmä využívaním ekologických obnoviteľných zdrojov energie vrátane bioetanolu. Predsedníčkou výkonnej rady  ZVVB je Ing. Diana Štrofová.