Projekty

ENVIRAL a.s. www.enviral.sk - výroba od polovice roku 2007, prvý výrobca bioetanolu na Slovensku. Ročná výrobná kapacita predstavuje 130 tisíc m³ bioetanolu, pričom ide o jednu z najväčších výrobných kapacít v nových členských štátoch EÚ.

MEROCO, a.s. www.meroco.sk - výroba od roku 2008, dopĺňa koncept skupiny stať sa komplexným dodávateľom biopalív prostredníctvom projektu výroby metylesteru mastných kyselín (Fatty Acid Methyl Esther - FAME) tiež nazývaného aj biodiesel o objeme 100 tisíc ton.

POĽNOSERVIS a.s. www.polnoservis.sk – výroba od polovice roku 2011, zaoberá sa produkciou repkového oleja. Ročný objem produkcie je 83 000 ton. Olej vyrobený v Poľnoservise sa používa na výrobu biodieslu.

Certifikáty  ISO 9001:2000, ISO 22000:2005