Rakúsko

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o biopalivách (2003/30/ES) prijali Rakúšania v novembri 2004 a následne v októbri 2005 sa do dieselových palív začal primiešavať biodiesel, v roku 2007 sa do benzínu začala pridávať bioetanolová zložka. Začiatkom roku 2009 bol celkový podiel biopalív vo fosílnych palivách zhruba 4,7%. V roku 2010 bolo takmer 450-tisíc ton biodieselu použitých v doprave ako aditívum do fosílnych palív. Rakúsko počas roku 2010 výrazne prekročilo stanovenú referenčnú hodnotu 5,75%, keďže sa podiel biopalív vo fosílnych palivách vyšplhal až na hodnotu 6,58%. Prvá továreň na výrobu bioetanolu vznikla v Rakúsku v roku 2007  v meste Pischelsdorf. Tovární na výrobu biodieselu bolo v roku 2010 evidovaných 14 a tovární na bioplyn 362. V roku 2010 sa v Rakúsku predalo vyše 6 miliónov ton dieselu, 97% z neho malo obsah biozložky v priemere 6,68%.