Francúzsko

Až 20% produkcie a spotreby biopalív v EÚ je z Francúzska, čím sa krajina radí na druhú priečku v EÚ, hneď po Nemecku. V roku 2011 dosiahol podiel biopalív vo fosílnych palivách 7,2% a krajina tak splnila svoj 7%-ný cieľ. Produkcia biodieselu sa vo Francúzsku viaže hlavne na rastlinný olej, až 80% je z repky olejnej zmiešanej so slnečnicovým olejom, sójovým a palmovým olejom. V roku 2008 získali niektoré továrne zvýhodnené daňové úľavy na určité množstvo biodieselu zo živočíšnych tukov. Čo sa bioetanolu týka, vo Francúzsku nie je jeho využitie príliš časté práve na úkor dieselových palív. V roku 2007 bolo 80% etanolu vyrobeného z cukrovej repy a 20% z obilnín.