Nemecko

Táto krajina spolu so Švédskom v roku 2005 naplnila referenčnú hodnotu 2% podielu biopalív a dosiahla hodnotu až 3,8%, čím si vybojovala prvenstvo v EÚ. V roku 2010 táto hodnota narástla až na 5,8%, čím Nemecko splnilo svoj cieľ 5,75%. Od roku 2011 je na nemeckých čerpacích staniciach dostupné palivo E10, ktoré obsahuje 10% bioetanolu. Palivo E85 sa dá natankovať na približne 350 čerpacích staniciach a podobne ako vo Švédsku, aj tu je veľký počet vozidiel FFV (Flexi Fuel Vehicle). Mesto Gersthofen sa môže pýšiť prvenstvom v oblasti jazdenia na bioplyn, tu sa totiž otvorila prvá čerpacia stanica na bioplyn z bioodpadu v Nemecku. V roku 2002 boli všetky biopalivá v Nemecku oslobodené od dane, no neskôr sa tieto výhody upravili a momentálne sú úplne oslobodené od dane len niektoré biopalivá druhej generácie, ako napríklad palivo E85 do roku 2015. Biodiesel B100 a čistý rastlinný olej v roku 2013 zmizli z trhu, keďže vláda postupne zvýšila ich daň na 0,45 € za liter.