Švédsko

Patrí medzi priekopníkov v používaní biopalív, už v roku 2005 dosiahlo spolu s Nemeckom ako jediná krajina v EÚ referenčnú hodnotu podielu biopalív na spotrebe benzínu a nafty 2%, konkrétne to bolo 2,2%. Švédska vláda sa zaoberá podporou biopalív už od roku 1991. Od roku 2004 sú biopalivá vo Švédsku oslobodené od dane z oxidu uhličitého a dane z energie. V roku 2006 bol podiel biopalív na spotrebovaných pohonných látkach cca 3%, o rok neskôr to už bolo približne 4%. Švédsko má najväčší vozový park vozidiel FFV (Flexi Fuel Vehicle), čo sú autá so spaľovaním paliva E85 (85% bioetanolu a 15% klasického benzínu). V roku 2011 ich bolo predaných takmer 230-tisíc. Okrem toho jazdí vo Švédsku jedna z najväčších autobusových flotíl na palivo E95 (95% bioetanolu a 5% aditív) na svete. Prvé dva autobusy na toto palivo sa objavili v meste Örnskoldsvik už v roku 1986. Krajina zvýhodňuje svoje „zelené automobily“ už spomínaným oslobodením od dane z CO2 a dane z energie, no ponúka im aj rozličné miestne výhody, ako napríklad parkovanie vo väčšine miest zdarma, 20%-nú zľavu na poistenie vozidiel, nižšiu registračnú daň, či zľavu pri nákupe „zeleného auta“. Od roku 2005 platí vo Švédsku rozhodnutie, že 25% automobilov v štátnej správe musí byť „zelených“.