Životné prostredie

Cyklus obnoviteľného bioetanolu

Zvyšovanie využitia obnoviteľného bioetanolu znamená čistejší vzduch a menej emisií skleníkových plynov. Emisie vypúšťajú aj motory, ktoré bežia na bioetanol, no keďže bioetanol sa vyrába z plodín, ktoré oxid uhličitý absorbujú, jeho používanie skleníkové plyny do atmosféry nepridáva, len ich svojím spôsobom recykluje.

Cyklus obnoviteľného bioetanolu – zdroj: ePure.org