Životné prostredie

Emisie skleníkových plynov dvoch generácií

Hovorí sa, že biopalivá druhej generácie ušetria viac skleníkových plynov ako poľnohospodárske plodiny.

Faktom však je, že je veľmi málo spojitosti medzi plodinami alebo technológiou a úsporami skleníkových plynov. Ako vidno z nasledujúceho grafu, palivá na báze poľnohospodárskych plodín môžu byť rovnako dobré ako palivá na báze celulózy. Dôležitým bodom je využitie vedľajších produktov.

Emisie skleníkových plynov I. a II. generácie biopalív

Zdroj: Emisie skleníkových plynov v rozličných systémoch produkcie biopalív, vypočítané podľa Renewable Energy a ISO štandardov; What you are not told about biofuels, Swedish Bioenergy Association