Životné prostredie

Úspora emisií pri biopalivách

Pri niektorých druhoch biopalív existuje až 95% úspora emisií oproti konvenčným fosílnym palivám a v Európe produkovaný bioetanol v plnej miere spĺňa náročné environmentálne kritériá.

Typické hodnoty týchto úspor sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Biopalivo a spôsob jeho výroby Typické úspory emisií skleníkových  plynov Štandardné  úspory emisií skleníkových  plynov
Etanol z cukrovej repy 61% 52%
Etanol z pšenice (procesné palivo zemný plyn) 53% 47%
Etanol z pšenice (procesné palivo slama) 69% 69%
Etanol z kukurice 56% 49%
Etanol z cukrovej trstiny 71% 71%
Bionafta z repkového semena 45% 38%
Bionafta zo slnečnice 58% 51%
Bionafta zo sóje 40% 31%
Bionafta z palmového oleja 36% 19%
Hydrogenovaný rastlinný olej z repkového oleja 51% 47%
Hydrogenovaný rastlinný slnečnicový olej 65% 62%
Čistý rastlinný olej z repkového semena 58% 57%
Bioplyn 84% 81%

Zdroj: Príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2009/28/ES