Plytvanie jedlom vo svete má negatívny dopad na emisie CO2

Plytvanie jedlom v bohatých krajinách spôsobuje nemalé problémy životnému prostrediu, ovzdušiu a priamo úmerne aj energii, ktorá sa spotrebuje na jeho výrobu. Každoročne sa vyhodí ohromujúcich 4.2 milión ton nadbytočného jedla. To zodpovedá šiestim porciám jedla týždenne na jednu priemernú rodinu vo Veľkej Británii.

V enviromentálnom slovníku to znamená približne 17 miliónov ton CO2. Ak by sa množstvo nadbytočného jedla v roku 2012 nevyhodilo, malo by to na skleníkové plyny podobný efekt ako stiahnutie štvrtiny áut z premávky. Viac v článku na Bioenergy Site.

Nedávna štúdia, publikovaná organizáciou Waste and Resource Action Programme (WRAP) sa pozrela bližšie na problém plytvania jedlom v Anglicku, na množstvá vyhodeného jedla a jeho dopad na životné prostredie, vodu a energiu, ktoré sa spotrebujú pri výrobe.

Na vypestovanie tak obrovského množstva potravy, ktorá vyjde nazmar v anglických domácnostiach, by bola potrebná pôda o rozlohe britského Walesu.