Zdražovanie potravín

Potravinová spravodlivosť podľa svetových potravinárskych gigantov

Britská organizácia Oxfam združuje 17 organizácií 90 krajín sveta, ktoré sa venujú téme chudoby a neprávosti. Oxfam si posvietila na 10 najvplyvnejších svetových spoločností, vyrábajúcich jedlo a nápoje: ABF, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez, Nestle, PepsiCo a Unilever. Zostavila tabuľku, v ktorej hodnotí tieto firmy podľa toho, akú politiku zastávajú ohľadom udržateľnej poľnohospodárskej výroby (ženy, drobní poľnohospodári, farmári, voda, pôda, klimatické zmeny a transparentnosť). Celá štúdia tu

Nestlé a Unilever majú najviac restov v oblasti pôdy, žien a drobných poľnohospodárov. Všetci top 10 výrobcovia zanedbali využitie svojho obrovského vplyvu na vytvorenie spravodlivejšieho potravinového systému. Niektorí dokonca podkopávajú potravinovú bezpečnosť a z hladných ľudí robia ešte hladnejších.

Firma Nestlé má resty v podobe zistenej detskej práce a nútených prác, ale aj manipulovanie pri vážení mlieka v Číne v neprospech miestnych roľníkov. Profit z predaja balenej vody Pure Life, ktorá sa fľašuje v Pakistane, ide na úkor miestnych komunít, ktoré bojujú o prežitie kvôli poklesu podzemných vôd.

Unilever musel čeliť zisteniu, že na plantážach v Indii došlo k diskriminácii žien, mnohým roľníkom odopreli trvalé pracovné zmluvy, problém bol aj s nedostatočným bývaním, hygienou a nechránenou aplikáciou pesticídov. Firma naďalej nakupuje palmový olej od spoločnosti Wilmar International, ktorú v roku 2011 obvinili z nelegálneho výrubu lesov a ničenia pôdy v Indonézii.

Všetky firmy z top 10 sľubujú riešenie problémov, avšak väčšina sľubov ostáva v teoretickej rovine.